Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
33/16 06/10/2016 Uchwała w sprawie przeniesienia kwoty 500 zł z budżetu Rady pkt. promocje do pkt. zakup usług - imprezy okolicznościowe 20/10/2016
32/16 25/08/2016 Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej gruntu gminnego położonego w Szczecinie przy ul. Jeleniej, stanowiącego działkę nr 91/4 obręb 4109 04/09/2016
31/16 25/08/2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia kwoty 3000,00 PLN na organizację festynu osiedlowego 04/09/2016
30/16 25/08/2016 Uchwała w sprawie odstąpienia od realizacji projektu inwestycyjnego o nazwie Skwer Rysia/Sowia 04/09/2016
24/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie udzielenia zgody dla Zarządu Rady Osiedla Kijewo do wydawania opinii w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Osiedla 23/08/2016
25/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wyrobienia pieczątek dla wszystkich członków zarządu Rady Osiedla Kijewo oraz pieczątki nagłówkowej Rady Osiedla Kijewo 23/08/2016
26/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy położonej przy ul. Dąbskiej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki 16/6 z obrębu 4084 23/08/2016
27/16 15/07/2016 Uchwała Opinia Rady Osiedla Kijewo z dnia 15.07.2016 w sprawie budowy boiska sportowego w ramach realizacji SBO 2014 23/08/2016
28/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie powołania komisji stałej Rady Osiedla Kijewo ds. komunikacji i promocji 23/08/2016
29/16 25/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie przeniesienia środków finansowych z inwestycji o nazwie Ogród Sensoryczny na realizację parkingu przy ul. Świstaczej 23/08/2016