Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
36/16 06/10/2016 Uchwała w sprawie możliwości utworzenia wjazdu na Osiedle Kijewo od ulicy Pawiej 20/10/2016
34/16 06/10/2016 Uchwała w sprawieprzeznaczenia kwoty w wysokości 90.000,00 zł na cel inwestycyjny o nazwie Parking ul. Świstacza 22-34 20/10/2016
33/16 06/10/2016 Uchwała w sprawie przeniesienia kwoty 500 zł z budżetu Rady pkt. promocje do pkt. zakup usług - imprezy okolicznościowe 20/10/2016
32/16 25/08/2016 Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej gruntu gminnego położonego w Szczecinie przy ul. Jeleniej, stanowiącego działkę nr 91/4 obręb 4109 04/09/2016
31/16 25/08/2016 Uchwała w sprawie przeznaczenia kwoty 3000,00 PLN na organizację festynu osiedlowego 04/09/2016
30/16 25/08/2016 Uchwała w sprawie odstąpienia od realizacji projektu inwestycyjnego o nazwie Skwer Rysia/Sowia 04/09/2016
24/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie udzielenia zgody dla Zarządu Rady Osiedla Kijewo do wydawania opinii w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Osiedla 23/08/2016
25/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wyrobienia pieczątek dla wszystkich członków zarządu Rady Osiedla Kijewo oraz pieczątki nagłówkowej Rady Osiedla Kijewo 23/08/2016
26/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy położonej przy ul. Dąbskiej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki 16/6 z obrębu 4084 23/08/2016
27/16 15/07/2016 Uchwała Opinia Rady Osiedla Kijewo z dnia 15.07.2016 w sprawie budowy boiska sportowego w ramach realizacji SBO 2014 23/08/2016