Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 03.08.2021r w sprawie przeznaczenia środków na współfinanowanie zadania inwestycyjnego Rad Osiedli