Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
49/22 18/02/2022 Uchwała Rady Osiedla Kijwo z dnia 18.02.22r. w sprawie wstawienia wybitej szyby w gablocie 15/07/2022
48/22 25/01/2022 Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.01.2022r w sprawie działań statutowych na rzecz mieszkańców 10/02/2022
47/22 25/01/2022 Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.01.2022r w sprawie zatwierdzenia diet dla Zarządu na 2022r. 10/02/2022
46/22 25/01/2022 Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.01.2022r w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo -finansowego na 2022r 10/02/2022
45/22 25/01/2022 Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.01.2022r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r 10/02/2022
44/21 23/11/2021 Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 23.11.2021r w sprawie złożenia wniosków do WGK w ramach działań na rzecz mieszkańców osiedla Kijewo 09/02/2022
43/21 30/11/2021 Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 03.08.2021r w sprawie przeznaczenia środków na współfinanowanie zadania inwestycyjnego Rad Osiedli 30/11/2021
42/21 30/06/2021 Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 30.06.2021r w sprawie złozenai wniosku do WGK na finansowanie działania związanego z aktywizacją mieszkańców osiedla Kijewo 30/11/2021
41/2021 25/05/2021 Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.05.2021r w sprawie dzierżawy działek nr. 258/9, 258/10, 258/11, 263/2 - obręb Dąbie 85 o powierzchni ok 320m2 15/06/2021
40/21 21/04/2021 Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 21.04.2021r. w sprawe realziacji muralu w ramach projektu Estetyzacja Masta 15/06/2021