Radni Osiedla

SMOLIŃSKI
ROMAN PIOTR
PRZEWODNICZĄCY
MICHALIK
MONIKA
WICEPRZEWODNICZĄCA
WĘGIELSKA
MARTA JUSTYNA
SKARBNIK
SZARPAK
MONIKA BARBARA
SEKRETARZ
REJNIAK
KATARZYNA ELŻBIETA
CZŁONEK ZARZĄDU
FRĄTCZAK
ZBIGNIEW
RADNY
ŁAKOMY
PIOTR BOLESŁAW
RADNY
ŻARNA
KRZYSZTOF MIROSŁAW
RADNY
DREWNOWSKA
AGNIESZKA
RADNA
DUSZYŃSKA
KATARZYNA JOANNA
RADNA