Radni Osiedla

FRĄTCZAK
ZBIGNIEW
PRZEWODNICZĄCY
TOMCZYK
WALDEMAR PIOTR
WICEPRZEWODNICZĄCY
KUSTRA
TERESA ANNA
SKARBNIK
ROMIANOWSKI
KRZYSZTOF ANDRZEJ
SEKRETARZ
TOMCZYK
JAN WACŁAW
CZŁONEK ZARZĄDU
STENCELEWICZ
JAN
RADNY
CIMOCHOWSKI
WALDEMAR
RADNY
SMOLIŃSKI
ROMAN PIOTR
RADNY
BIS
BARTOSZ KRZYSZTOF
RADNY
WYPIJEWSKI
IGOR
RADNY
LITWICKI
NORBERT ANDRZEJ
RADNY
DREWNOWSKA
AGNIESZKA
RADNA
DUSZYŃSKA
KATARZYNA JOANNA
RADNA
HATYLAK
KATARZYNA ANNA
RADNA
MATUSIAK
DANUTA
RADNA