Radni Osiedla

SMOLIŃSKI
ROMAN PIOTR
PRZEWODNICZĄCY
MICHALIK
MONIKA
WICEPRZEWODNICZĄCA
DREWNOWSKA
AGNIESZKA
SKARBNIK
SZARPAK
MONIKA BARBARA
SEKRETARZ
REJNIAK
KATARZYNA ELŻBIETA
CZŁONEK ZARZĄDU
ŁAKOMY
PIOTR BOLESŁAW
RADNY
ŻARNA
KRZYSZTOF MIROSŁAW
RADNY
FRĄTCZAK
ZBIGNIEW
RADNY
WĘGIELSKA
MARTA JUSTYNA
RADNA
DUSZYŃSKA
KATARZYNA JOANNA
RADNA