Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
71/18 22/05/2018 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie organizacji Festynu Osiedlowego 12/07/2018
70/18 22/05/2018 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok 12/07/2018
67/18 26/03/2018 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie budowy przedszkola publicznego na terenie osiedla Szczecin Kijewo 10/04/2018
68/18 26/03/2018 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie współpracy Rady Osiedla Kijewo a MOSRiR w kwestii organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych i udostępniania boiska przy ul. Orlej 09/04/2018
69/18 26/03/2018 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Kalenickiej 5, działka nr 38, obręb 4147 09/04/2018
66/18 26/03/2018 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie budowy drogi łączącej ul. Orlą z ul. Rysią 27/03/2018
65/18 27/02/2018 Uchwała w sprawie środków finansowych w wysokości 6750,00 zł przyznanych przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin 22/03/2018
64/18 25/01/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok 22/02/2018
63/18 25/01/2018 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Sowiej 23, działka nr 73/1, obręb 4107 22/02/2018
62/17 23/11/2017 Uchwała w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Kalenickiej 3, działka nr 38, obręb 4147 03/12/2017