Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
XLII/2/08/2014 26/08/2014 W sprawie wykorzystania ze środków przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji rad osiedli /kwota w wysokości 84 tyś. zł/ 22/08/2016
XLII/1/08/2014 26/08/2014 W sprawie wydania opinii o gruntach gminnych położonych w Szczecinie przy ulicy Sowiej, stanowiącej zabudowane działki nr 263/1 o pow. 156 m kw. i 258/8 o pow. 101 m kw. 22/08/2016
XLI/1/06/2014 24/06/2014 W sprawie przeznaczenia z Budżetu Rady środków w wysokości 2500 zł na organizację festynu osiedlowego Żegnaj Lato, który odbędzie się 13.09.2014 22/08/2016
XL/4/06/2014 10/06/2014 W sprawie zakupu na potrzeby działalności RO namiotu wojskowego typu 10NS-64 22/08/2016
XL/3/06/2014 10/06/2014 W sprawie zakupu na potrzeby działalności RO blaszanego garażu 22/08/2016
XL/2/06/2014 10/06/2014 W sprawie zastępstwa Skarbnika RO Kijewo na czas nieobecności 22/08/2016
XXXIX/1/05/2014 27/05/2014 W sprawie włączenia kwoty 7 tyś. zł przyznanej ROK z Komisji Inicjatyw Społecznych do budżetu RO 2014 22/08/2016
XXXVIII/1/2014 29/04/2014 W sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Zajęczej 15, działki nr 56/7 z obrębu 4109 22/08/2016
XXXVII/1/2014 25/03/2014 W sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Kalenickiej, działki nr 48/26 i 48/4 z obrębu 4084 22/08/2016
XXXIV/20/2014 07/01/2014 W sprawie planu rzeczowo - finansowego na 2014 rok 22/08/2016