Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.05.2021r w sprawie dzierżawy działek nr. 258/9, 258/10, 258/11, 263/2 - obręb Dąbie 85 o powierzchni ok 320m2