Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25 czerwca 2019r. w sparwie zmiany planu rzeczowo -finansowego na 2019r.