Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
XLVII/01/01/2015 27/01/2015 Plan rzeczowo finansowy 22/08/2016
27/16 15/07/2016 Uchwała Opinia Rady Osiedla Kijewo z dnia 15.07.2016 w sprawie budowy boiska sportowego w ramach realizacji SBO 2014 23/08/2016
60/17 26/10/2017 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie finansowania inwestycji na terenie przy ul. Tarpanowej 09/11/2017
28/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie powołania komisji stałej Rady Osiedla Kijewo ds. komunikacji i promocji 23/08/2016
29/16 25/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie przeniesienia środków finansowych z inwestycji o nazwie Ogród Sensoryczny na realizację parkingu przy ul. Świstaczej 23/08/2016
24/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie udzielenia zgody dla Zarządu Rady Osiedla Kijewo do wydawania opinii w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Osiedla 23/08/2016
54/17 27/06/2017 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wydania opinii dot. budowy lewoskrętu z ul. Zwierzynieckiej w ul. Niedźwiedzią 29/06/2017
55/17 27/06/2017 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wydania opinii dot. budowy miejsc postojowych przy ul. Świstaczej 29/06/2017
26/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy położonej przy ul. Dąbskiej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki 16/6 z obrębu 4084 23/08/2016
25/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wyrobienia pieczątek dla wszystkich członków zarządu Rady Osiedla Kijewo oraz pieczątki nagłówkowej Rady Osiedla Kijewo 23/08/2016