Uchwała Rady Osiedla Kijewa z dnia 03.07.23 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego finansowego za I półrocze 2023r.