Zebranie Rady Osiedla Kijewo

Zapraszamy Państwa na zebranie Rady Osiedla Kijewo, które odbędzie się 11 kwietnia 2017, początek godz. 17:30.

Zebranie odbędzie się w dotychczasowej siedzibie Rady przy ul. Zoologicznej 35.

Porządek zebrania  Rady Osiedla Kijewo w dniu 11.04.2017 r.                                             Zebranie RO  nr 10.               

     

 

  1.   Otwarcie zebrania.      
  2.   Stwierdzenie Quorum.           
  3.   Odczytanie i przyjęcie  porządku obrad.

       4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Osiedla Kijewo.

  5.   Głosowanie uchwał  :                                                                                                                uchwała  nr 50/17  w sprawie diety skarbnika Rady

        - omówienie tematu i głosowanie uchwały.

         uchwała  nr 51/17 w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości

         -omówienie tematu i głosowanie uchwały.

         uchwała  nr 52/17 w sprawie propozycji  zadań inwestycyjnych do budżetu miasta na rok 2018.

         -omówienie tematu, wybór propozycji i głosowanie uchwały.

         uchwała   nr 53/17 w sprawie organizacji  / daty czasu i miejsca / festynu osiedlowego

         -omówienie tematu i głosowanie uchwały

   6.   Korespondencja i sprawy bieżące.

   7.   Zamknięcie obrad.