Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
30/16 25/08/2016 Uchwała w sprawie odstąpienia od realizacji projektu inwestycyjnego o nazwie Skwer Rysia/Sowia 04/09/2016
24/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie udzielenia zgody dla Zarządu Rady Osiedla Kijewo do wydawania opinii w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Osiedla 23/08/2016
25/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wyrobienia pieczątek dla wszystkich członków zarządu Rady Osiedla Kijewo oraz pieczątki nagłówkowej Rady Osiedla Kijewo 23/08/2016
26/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy położonej przy ul. Dąbskiej nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki 16/6 z obrębu 4084 23/08/2016
27/16 15/07/2016 Uchwała Opinia Rady Osiedla Kijewo z dnia 15.07.2016 w sprawie budowy boiska sportowego w ramach realizacji SBO 2014 23/08/2016
28/16 15/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie powołania komisji stałej Rady Osiedla Kijewo ds. komunikacji i promocji 23/08/2016
29/16 25/07/2016 Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie przeniesienia środków finansowych z inwestycji o nazwie Ogród Sensoryczny na realizację parkingu przy ul. Świstaczej 23/08/2016
13/15 19/10/2015 W sprawie: wydatkowania środków z budżetu Rady Osiedla 22/08/2016
23/16 15/03/2016 W sprawie udzielenia informacji w ramach kart informacyjnych odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Olszynki Grochowskiej 22/08/2016
22/16 15/03/2016 W sprawie sposobu wydatkowania kwoty 100000 PLN ze środków budżetu miasta przeznaczonych na zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką 22/08/2016