Uchwała w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.