Uchwała Rady Osiedla Kijwo z dnia 29.03.22r. w zaopiniowana wstępnego układu geometrycznego