Uchwała Rady Osiedla Kijwo z dnia 29.03.22r. w sprawie zadania inwestycyjnego ,, Budowa brakującego chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystnku autobusowego Kalenicka na żądanie i montaż na przejściu dla piszych punktowych eleementów LED"