Uchwała Rady Osiedla Kijwo z dnia 29.03.22r. w sprawie przekazania środków trwałych