Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie spotkania integracyjnego dla mieszkańców,, balety pod chmurką"