Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu korzystania z boiska dla mieszkańców osiedla Kijewo