Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 30 sierpnia 2019r. w sparwie zmiany siedziby Rady Osiedla Kijewo