Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo -finansowego na 2019r.