Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 29 października 2019 roku w sprawie organizacji wigilii dla seniorów