Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 29 października 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Rady Osiedla Kijewo