Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.02.2020 roku w sprawie odwołania Romana Smolińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla Kijewo