Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.