Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo -finansowego na 2023r.