Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.01.2022r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r