Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.01.2022r w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo -finansowego na 2022r