UCHWAŁA RADY OSIEDLA KIJEWO Z DNIA 24.01.2019 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2019 ROK