Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 21.08.2020r w sprawie złożenia wniosku do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych Sportu i Młodziezy