Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 21.08.2020 r w sprawie aktualizacji planu rzeczowo- finansowego na 2020 rok