Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 19.06.2020r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.