Uchwała Rady Osiedla Kijewo z dnia 11 września 2019r. w sparwie zmiany planu rzeczowo finansowego na 2019r.