Uchwała Rady Osiedla Kijewo w sprawie aktualizacji planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok