SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA KIJEWO ZA 2017 ROK