Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Kijewo za 2016 rok