SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY OSIEDLA KIJEWO ORAZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 07.05-30.06.2019r.