Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Kijewo oraz sprawozdanie finansowe za okres od 07.05-30.06.2019r.