Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Kijewo 2015