Sprawozdanie Rady Osiedla Kijewo z realizacji budżetu w roku 2013