Sprawozadnie z działalności Rady Osiedla Kijewo za 2020 rok.