Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 30.10.2019r.