Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 30.08.2019r.