Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 29.11.2022r.