Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 29.03.2022r.