Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.06.2019r.