Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.05.2021 roku