Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 25.01.2022 roku