Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 23.11.2020r.