Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 21.08.2020r.