Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 21.06.2022r.